Tipps vid slussning (källa www.Stockholmshamnar.se)

Tips när du slussar:
Fendra av fartygets båda sidor och ha egna tampar samt en, eller gärna två, båtshakar i beredskap.
Ha säsongskort eller betalkort nära till hands vid slussning mot Saltsjön. Du kan inte betala med kontanter.
Vänta på grön signal. Om det blinkar rött/vitt är slussen snart klar för infart.
Var uppmärksam på var slussvakten vill att du ska förtöja.
Kör försiktigt, men inte onödigt sakta, in i slussbassängen.
Om det är många fartyg, kör längst fram i slussen och gör en normal långsidesförtöjning.
Placera gasten där fartyget är som bredast eller, särskilt om vinden eller strömmen kommer bakifrån, i aktern.
Håll fartyget för hand. Lägg fast med förtöjningslinor om det blåser. Kom då ihåg att slacka på dem vid sluss ning. Ha en kniv i beredskap om för- töjningslinan inte skulle gå att lossa.
Kontrollera att friläget ligger i och stäng av motorn.
Var beredd på att ta emot linor från fartyg som behöver ligga på din utsida.
På väg ut ur slussen – styr så att inte aktern slår in i slussväggen. Respektera fartbegränsningarna
som gäller i hamnen.
Håll koll på vattenståndet!
Aktuell vattennivå hittar du på www.stockholmshamnar.se/vattenniva eller genom att ladda ner appen ViVa.
Slusskostnad för fritidsfartyg För aktuella priser, se www.stockholmshamnar.se/slussar. Säsongskort köper du till reducerat pris på www.stockholmshamnar.se/slusskort.

Fyrkaraktärer (dom vanligaste)

Fyrljusets period n s är tiden i sekunder från början av en regelbundet upprepad ljuskaraktär
(ljus, ljusblänkar, ljusblixtar, grupper av dessa eller kombination av grupper av dessa) till början av

därpå följande karaktär.

F Fixed light. Fyrljus med fast sken av stadigvarande styrka och färg.

Iso n s Isophase light. Fyrljus där ljustid och mörkertid är vardera halva perioden.

LFl n s Long-flashing light. Fyrljus som visar lika långa ljusblänkar i oavbruten följd med en ljusblänk var n sekund. Ljusblänkens varaktighet är minst 2 s. Mörkertidens varaktighet är vanligtvis minst 3 gånger så lång som ljusblänkens.
LFl (k) n s
Group-long-flashing light. Fyrljus som visar grupper om k tätt på varandra följande ljusblän
kar, där varaktigheten och mörkertiden mellan ljusblänkarna inom gruppen är kort jämförd med
mörkertiden mellan grupperna.
LFl (k+m) n s
Composite group-long-flashing light. Fyrljus som visar omväxlande grupper om k och m
tätt på varandra följande ljusblänkar, varvid tiden mellan två lika grupper (hela perioden) utgör
n sekunder. Ljusblänkens varaktighet och mörkertiden mellan ljusblänkarna inom varje grupp är kort jämförd med mörkertiden mellan grupperna. Den ena gruppen kan bestå av endast en ljusblänk.
Fl n s
Single-flashing light. Fyrljus som visar regelbundet återkomande ljusblixtar med en ljusblixt
var n sekund. Ljusblixtens varatighet är kort jämförd med mörkertiden mellan ljusblixtarna.
Ljusblixtens varaktighet är normalt 0,3 – 1,0 s.
Fl (k) n s
Group-flashing light. Fyrljus som visar grupper om k tätt på varandra följande ljusblixtar, där
varaktigheten och mörkertiden mellan ljusblixtarna inom gruppen är kort jämförd med mörkerti
den mellan grupperna.
Fl (k+m) n s
Composite group-flashing light. Fyrljus som visar omväxlande grupper om k och m tätt
på varandra följande ljusblixtar, varvid tiden mellan två lika grupper (hela perioden) utgör n
sekunder. Ljusblixtens varaktighet och mörkertiden mellan ljusblixtarna inom varje grupp är kort jämförd med mörkertiden mellan grupperna. Den ena gruppen kan bestå av endast en ljusblixt.
Q
Continuous quick light. Fyrljus som visar 50 – 79 (vanligen 60) regelbundet återkom-
mande ljusblixtar varje minut.