hAMN

Förtöjningsregler

Försäkring
Båten ska vara försäkrad.

Förtöjning och “brygg etiket”

Båten ska vara förtöjd med avfjädring mot bryggan. Kaus samt schackell ska användas.
Väljer man båtfjäder så ska den säkras med kätting också, väljer man gummi eller fjädrande tamp, behövs ingensäkring.

Kom ihåg att dra åt schackeln med verktyg, annars skruvar dom upp sig.

Alla båtar i hamnen ska vara försedda med minst två fendrar på varje fribord och väl förtöjda med bryggtampar. Båtar över 9 meter ska vara försedda med minst tre fendrar på varje fribord.

Båten ska vara märkt med klubbvimpel eller dekal.

Under sommaren håller man rent runt sin båt med lie eller vass-kratta. Ta också bort vass näckrosor och andra sjöväxter.

Efter båtupptagning tar man bort all förtöjningstamp även tamp mellan brygga och stolpe om detta finns.

Båtarna ska vara borta från hamnen senast sista oktober. För dom som ligger vid vågbrytaren gäller lite annat. Vi tar upp y-bommarna 2:a helgen i oktober då kan ni lägga er på annan ledig plats i hamnen, fram till sista oktober.

 

Medlem som ej utnyttjar sin hamnplats under säsongen

Ska meddela detta så att hamnplatsen kan utnyttjas av annan medlem.
Säger du upp din hamnplats före 1 januari skickas ingen avi för kommande år.
Uppsägning av hamnplats t o m 31 mars, återbetalas hamnavgift minus 200:-
Uppsägning av hamnplats 1 april – 15 juni, återbetalas endast om hamnplatsen kan hyras ut, då återbetalas 1/2 hamnavgift.
Uppsägning av hamnplats efter 15 juni, ingen avgift återbetalas

Skarholmshamnen liggger i viken strax N klubbhuset.

Den rymmer 350 båtar, ungefär 1/3 motorbåtar och 2/3 segelbåtar.

Vi har också hamnplatser vid Flottsund / Fyrisåns utlopp i Mälaren i anslutning till varvet.

För ansökan/uppsägning av hamnplats hittar du blanketter under menyn Medlemsinfo, Ansökan/avgifter
Kontakt: hamn@uss.nu

Aktivitetsarbete

Har man båt i hamnen och eller på varvet ska man utföra aktivitetsarbete i klubben, du kan läsa mer om det under Medlemsinfo.

Hamnvakt

  • Har man båt i hamnen har man också en vaktnatt per säsong.
  • Från första januari 12:00 till sista februari kan du boka vaktnatt via Bas-K.
  • Har du inte själv bokat in din vaktnatt innan första mars, bokas du in på någon av dom nätter som inte har bokats.

Mer om det under Verksamheter/Hamnvakt.

 

Jolle

Jollar eller segelbrädor får ej placeras på bryggorna och gräsmattor. I mån av plats ska de ligga i jollestället eller plats, som intendenten anvisar.

Räddnings-/badstege

Båt med räddnings-/badstege ska ha denna anordnad så att den antingen ligger nedfälld i vattnet eller att den kan fällas ned av nödställd.

Försäkring vid kranlyft

Samtliga båtar som har hamnsplats och/eller använder fasta kran ska vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.
Lyft med fast kran får endast göras av behöriga personer.

Nedan kan du se var du har din hamnplats