Ansökan / Avgifter

Ska vara tom

Ansöka om medlemskap i USS

Öppna eller ladda ner anmälningsblankett i PDF-format.

Skriv in alla uppgifter på skärmen och skicka dokumentet eller fyll i uppgifterna på ett utskrivet dokument (som du sedan får scanna). OBS din e-post adressen används för kommande information och avier, den måste vara tydlig angiven.

Skicka ifylld blankett till kassor@uss.nu
Du kan även lämna ifylld blankett till expeditionen under expeditionstid onsdagar 19.00 – 20.00.
Hemsidans kalender anger vilka dagar expeditionen har öppet  www.uss.nu/kalender

Avi för inbetalning av inträdes- och medlemsavgift kommer att skickas till den mailadress som angetts på blanketten. Medlemskap beviljas när avgiften är betald.

⇓ Öppna ansökan

Ansöka om hamn och varvsplats

Hamn- och varvsplats

Om du sökt medlemskap så behöver du kanske också en hamn- eller varvsplats.
Det kan du göra via länken nedan.

⇓ Öppna ansökan

Begära utträde ur USS och/eller uppsägning av hamn och/eller varvsplaplats

Vill du avsluta ditt medlemskap i USS gör du det via denna blankett.
Samma blankett används också till att säga upp hamn och/eller varvsplats
Tänk på att lämna tilbaka nyckel och kontrollera att alla avgifter är betalda.

⇓ Öppna ansökan

Avgifter

Avgifter för medlemskap, hamn och varv, fastslås på årsmötet.
Årsmötet hålls i varje år före utgången av mars månad, efter att det utlyst i klubbtidningen USS Aktuellt och på hemsidan
⇓ Hämta avgiftslistan

Här finns de dokument och ansökningar som du som medlem eller blivande medlem i USS kan behöva.