Organisation

För att se all info måste telefonen hållas horisontelt

Roll Namn Mail Telefon
Ordförande Magnus Johannesson ordf@uss.nu 0790-752454
Vice Ordförande Ulf Wrange

vordf@uss.nu

0707-177294
Kassör Karin Johannesson kassor@uss.nu 0721-730020
Sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu 0705-277844
Informationsansvarig Leif Theelke infoansv@uss.nu 0730-293559
Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu 0765-460427
Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu 0760-255065
Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 0706-939931
Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu 0705-170716
Intendent Per Rang intendent@uss.nu 0766-276656
Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu 0706-354500
Kappseglingsansvarig Staffan Eklund kapps@uss.nu 0706-551444
Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu 0707-488867
Roll Namn Mail Telefon
Sekreterare suppl Nils Iggström sekr@uss.nu 0730-842500
Klubbmästare suppl Yvonne Strandell 0708-908150
Hamnchef suppl Jan Olsson 0767-126383
Miljö supp Åsa Hagström
Varvschef supp Thomas Wärngren 0705-670154
Intendent suppl Abel Soto 0739-975795
Klintenchef suppl Lars Sjölund 0702-303871
Kappseglingsansvarig Suppl Jonas Ettemo 0704-450222
Ungdomsansvarig Suppl Niklas Ölmestrand vungdom@uss.nu
Båtansvarig Robert Nyberg batansv@uss.nu 0704-536248
Dataansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu 0705-930904
El hamnen Allan Magnusson el@uss.nu 0730-389627
Hemsida USS Leif Theelke hemsida@uss.nu
Isseglaransvarig Kjell Mattson issegling@uss.nu
Klubbhusvärd Eva Rang klubbhus1@uss.nu 0708-275500
Klubbhusvärd Eleonore Bertze klubbhus2@uss.nu 0706-341348
Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu 0705-670154
Arrende Arrende gruppen arrende@uss.nu
Redaktör Thomas Sütt red@uss.nu 0730-576022
Tidning USS Aktuellt Thomas Sütt tidn@uss.nu
Revisor Charlotte Bornudd
Revisor Jenny Lindgren
Revisorsupplenant Ola Kungsman
Revisorsuppleant Niclas Orrelöv
Vaktchef Alf Linderman vakt@uss.nu 0702-581949
Valberedning sammankallande Tommy Fredriksson valbered@uss.nu 0768-816180
Valberedning Torsten Tornberg
Valberedning Regina Ledung
Veteranskeppar ansv Åsa Simonson veteran@uss.nu  0708-240402
USS minnesfond Christer Wallsten
Bo Larsson
USS Kassör
Varvschef Se flik styrelsen
Varvschef vice Se flik suppleanter
Varvschef Praktikant Lars Hagbarth
Kvarter 1 Diddi Fors 0705 – 258801
Kvarter 2 Hans Pierrou 0705 – 555310
Kvarter 3 Jan Petterson 0709 – 119302
Kvarter 4 Thomas Wärngren 0705 – 670154
Kvarter 5 Martin Signeul 0703 – 828181
       “ Stefan Signeul 0703 – 285233
Kvarter 6 Swanthe Lindgren  070-6506505
Kvarter 7 Swanthe Lindgren 070-6506505
Kvarter 8 Tomas Candert 0705 – 787884
Miljöstation Thomas Wärngren 0705 – 670154
Kranskötare Tomas Candert 0705 – 787884
Kranskötare Thomas Wärngren 0705 – 670154
Kranskötare Jan Lundmark 0706 – 595089
Hamnchef Se flik styrelsen
Hamnchef vice Se flik suppleant
Brygga 100  Sueb Khan 0707886088
Brygga 200 Mikael Waldenvik 0705888805
Brygga 300 Abel (Belo) Soto 0739975795
Brygga 400 Jan Olsson 0767126383
Brygga 500 Hans Pierrou 0705555310
Brygga 600 Stanley Mahan 0736944669
Brygga 700 Mikael Andersson 0703599477
Brygga 800 Mikael Andersson 0703599477
El hamnen Se under funktionärer
Klintenchef Se fliken styrelsen
Klintenchef vice Se flik suppleanter
Peter Berglund
Jan Johansson
Marie-Louise Sandberg
Abel Sotol
Stefan Henningsson
Vihagen Magnus
Leif Theelke

Kappseglings ansvarig
Staffan Eklund kapps@uss.nu
Vice Jonas Ettemo

Delområde/Projekt: Projektansvarig:
606/Kappseglingscentrum Mats Wahlberg och Johan Virhammar
Isjaktsegling Kjell Matsson
Kvällsseglingar Erik Mattsson
Kvällsseglingar Fika Niklas Larsson
Nyttopriser Pontus Rosberg
Vandringspriser Staffan Eklund
Underhåll materiel Per-Bertil Eklund
Koordinator klubbmästeri tävlingar Christer Wallsten
Fasta Bojar 1-4 Christer Olsson
Kitesegling Sebo Fors
USS Regattan Klas Elfwinger/Staffan Eklund
KM sprint ESK tills med USS Ulf Wrange
DM Feva/2-Krona Jonas Ettemo
Allsvenskan lagledare Frida Lindqvist
Coach Allsvenskan Conny Kjellberg, ass Christer Wallsten
Gibon Jonas Ettemo

Ungdomsansvarig se styrelsen

Ungdomsansvarig ungdom@uss.nu
Vice Ungdomsansvarig Niklas Ölmestrand vungdom@uss.nu
Seglarskola Benjamin Samuelsson seglarskola@uss.nu
Kvällsträningsansvarig Ebba Ettemo ungkvtr@uss.nu
Läger/sommarkurser Benjamin Samuelsson lager@uss.nu
Båtansvariga
Tvåkrona Emilia Melén batansv2kr@uss.nu
RS Feva Gabrielle Paul batansvfeva@uss.nu
Optimist Lydia Emanuelsson batansvopti@uss.nu

Nedan finns Uss organisations schema. Funktionerna till vänster har rösträtt i styrelsen. (klicka för större bild)