Hamnvakt

Vaktkuren

Hamnen vaktas av medlemmar och möjlighet finns att välja vaktnatt genom att boka vakt natt via Bas-K under januari och februari månad. Det går även att komma till eller kontakta expeditionen under dess öppet tider, (se kalendern) där man kan få hjälp med att boka sin vaktnatt.
Bokningen via Bas-K öppnar på nyårsdagen kl 12:00, instruktion för hur det går till se nedan.

Alla som har båt hamnen vid Skarholmen ska gå vaktpass, det finns inga undantag för varken styrelse eller funktionärer.
Man har en vaktnatt per båt och år.

Om vaktnatt ej ifyllts blir båtplatsförhyrare uppsatt för en nattvakt vilket kan innebära att det exempelvis blir mitt under semestern.

I klubbhuset finns en vaktpärm som beskriver hur vakten går till.

Vaktnatten är obligatorisk och utebliven vakt kan innebära att hamnplatsen blir uppsagd.

OBS Det är viktigt att det är den som hamnplatsen står på som bokar in den, även om det te x. är en annan familjemedlem som kommer att ta vakten.

Att gå hamnvakt kan vara nästan magiskt.