Medlemsinfo

Vad betyder det att vara medlem i USS

Solskensgrill 2018

Som medlem så har du många förmåner men också ett antal förpliktelser.

Uss är en klubb det betyder att vi gör saker tillsammans. Hela klubbholmen var från början bar ett antal stenar ute i vattnet. Så nästan all mark har kommit till genom medlemmars arbete, självklart har båda klubbarna USS och Esk bidragit till att skapa den udde som idag går under namnet Skarholmen.

Vår klubb ö har också till stor del tillkommit genom medlemmars arbete.

Idag har vi inte så stora projekt på gång men saker måste underhållas där för har vi något som kallas arbetsplikt i klubben. Det betyder att om du har båt i hamnen eller/och båt på varvet så ska man utföra en dags arbete för klubben. Det kan vara allt från att klippa gräs på varvet någon gång till att rusta bryggor under vintertid eller vara med och rusta ute på vår klubb ö. Även en hel del andra småjobb räknas som aktivitetsarbete. Det finns en pärm i klubbhuset där man kan anmäla sig till lite olika saker. Utför man inte något aktivitetsarbete så tillkommer en avgift på för närvarande 800kr per år.

Men vad finns det för förmåner då?

Som medlem kan du te.x. Låna segelbåtar utan kostnad optimist. 2KR och 606, finns en egen sida om det.

Du har tillgång till Klinten USS stolta klubb ö, där det mesta finns som badstrand, lekstuga, lilla klubbhuset, bryggor, bastu och till och med en dusch. (dock inte dricksvatten)

Klubbhuset kan man som medlem under vinterhalvåret hyra för privata fester, mer om det under egen sida.

Det är ett anordnas ett antal fester för alla medlemmar som:

  • Solskensgrillen
  • Oktoberfesten
  • Luciapubb
  • Årsmötespubb

Kryssarklubben har ett antal föredrag under vinterhalvåret i klubbhuset, och även om man inte är med i Kryssarklubben så är USS medlemmar välkomna till dessa.