säker hamn

Upsala Segelsällskaps hamn är klassifierad som
Säker Hamn

USS hamn Skarholmen

Starten för båtsäsongen innebär också start på högsäsongen för båtstölder. De flesta båtar stjäls från hamnar med dålig bevakning. Försäkringsbolaget If har lanserat konceptet Säker hamn, som hjälper till att hålla tjuven borta.If lanserade år 2007 en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar, kallad Säker hamn. Ett av kriterierna är att hamnen ska bevakas av medlemmarna. Båtar i de certifierade hamnarna har generellt drabbats av betydligt färre skador, vilket inneburit att If har kunnat höja försäkringsrabatten för medlemmarna från 15 till 25 procent.

Idag ligger 30 000 svenska småbåtar i Säker hamn.

Upsala Segelsällskaps hamn är klassifierad som Säker Hamn. 

Läs gärna IF:s säkerhetshandbok.

De vanligaste båtförsäkringsskadorna på våren är stölder av motorer och drev, som stjäls i samband med sjösättningen då båtarna är nyutrustade.

– Det är en god idé att båtklubbens medlemmar hjälps åt att gå vakt i hamnen under båtsäsongen, och att man startar bevakningen redan innan de första båtarna läggs i sjön, då många båtar är fulla med verktyg och personliga tillhörigheter. På så sätt kan man undvika många olyckliga stölder, säger Dan Falconer, båtexpert på If.

Det här krävs för att blir certifierad som Säker hamn:

• Hamnen ska vara skyddad från öppen sjö och utomstående trafik.

• Hamnen ska ha bevakning utförd av medlemmarna för att minska riskerna för stöld.

• Hamnen ska ha kontroll på andrahandsuthyrningen av båtplatser.

Räknat i antal har stölderna av båtar och båtmotorer minskat successivt under 2000-talet. Däremot minskade inte det totala värdet på de stulna objekten, eftersom det är allt dyrare båtar som stjäls.

Mer än två tredjedelar av alla båtar är försäkrade i någon form. Närmare 40 procent är försäkrade genom speciella båtförsäkringar. Knappt 30 procent är i stället försäkrade genom hemförsäkringen.

 

If:s stöldskyddstips:
• Låt om möjligt båten ligga i en bevakad hamn.

• Lås utombordsmotorn med ett klass 3-lås.

• Lås din utombordare vid bryggan med en härdad kätting (10-13 mm) och säkerhetslås.

• Försäkra dig om att du och ditt försäkringsbolag har tillräckligt detaljerade identifikationsuppgifter om din båt och utombordsmotor.

• Ta med dig löstagbar elektronisk utrustning när du lämnar båten.

• Stöldskyddsmärk båten och motorn.

• När du ska förvara båten på en trailer, se till att trailern är låst och att båten är låst vid trailern.

• Skaffa ett spårsökningssystem med uppkoppling till din mobil eller till larmcentral. Detta ger hos If upp till 20 procents rabatt på båtförsäkringen.