Verksamheter

Vilka är Upsala Segelsällskaps verksamhetsområden?

Bild från USS regattan 2016

USS är uppdelat i flera sektioner. varje sektion leds av en sektionsansvarig som också har en plats i styrelsen. Styrelsen har 13 platser.

Här finner du en snabb beskrivning av dom olika sektionerna.

Ordförande leder klubbens arbete och kan delegerar uppgifter till framförallt övriga medlemmar i styrelsen.

Sekreteraren Hanterar protokoll och övriga handlingar bland annat även tillse att dessa finns digitalt tillgängliga. Kontaktperson mot medlemmar.

Hamnchefen och vice hamnchef ansvarar förstås för hamnen, där ingår hantering av hamnplatser köplatser till hamnplats osv. Vintertid arbetas det med underhåll av bryggor och akterstolpar.

Varvschefen och vice varvschef hanterar plats och kö för varvsplats, säkerhet och underhållet på varvet. Det pågår arbete på varvet hela året.

Kassör hanterar klubbens pengar, skickar ut avier för medlems-, hamn- och varvsavgifter.

Klubbmästare har hand om fester och övriga sociala aktiviteter.

Miljöansvarig har till uppgift att samordna, planera, driva och följa upp organisationens miljöledningssystem.

Intendenturen har hand om klubbhuset övriga byggnader, alla inventarier, klubbens motorbåtar och gräsytorna runt hamnen

Informationsansvarig ansvarar för information ut till medlemmar, att hemsidan är uppdaterad och att klubbtidningen kommer ut med relevant information.

Klintenchefen ansvarar för driften och skötseln av klubbholmen.

Kappseglingsanvarig samordnar och leder tävlingar som klubben anordnar. Det kan handla om EM, SM, DM, och ned till kvällseglingarna på tisdagarna.

Ungdomsansvarig leder ungdomsverksamheten, kvällsträning för ungdomar alla sommarkurser, även sommarens vuxenkurser hanteras av ungdomssektionen.