Välkommen till Upsala Segelsällskap!

Upsala Segelsällskap (USS) bildades 1907 och har idag ca 1.400 medlemmar.  Antalet registrerade båtar är drygt 550.

Vår hamn finns i Ekoln vid Skarholmen i norra Mälaren, varvet i Flottsund vid Fyrisåns mynning strax intill.

Vi har en klubbholme, Säby Klint, som är belägen drygt 2 distansminuter från hamnen.

USS verksamhet bygger på ideella medlemsinsatser.

Vi prioriterar kappsegling och ungdomsverksamhet.

USS har ett mycket fördelaktigt medlemskap för ungdomar upp till och med 24 år.

Mer om detta och USS kan du ta del av under respektive verksamhetsområden.

Vi vill och jobbar ständigt för att vår segling ska vara en trygg plats för dig både fysiskt, psykiskt och socialt.

Som en del av den svenska idrottsrörelsen står vi helt bakom Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten Vill som ger oss riktlinjer genom klubbutvecklingsverktyget moderna föreningen för hur vi vill att idrott ska utformas.

Lika självklar för oss är idrottens värdegrund med de fyra grundpelarna:

  • Glädje och Gemenskap
  • Demokrati och Delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Under vintern 2023-2024 påbörjades arbete med att ta fram ledord för USS framtida utveckling, detta gjordes tillsamans med RFSISU i Uppland.

Arbetets har varit en del av Vision 2030 som är en långsiktig plan för
Upsala Segelsällskaps utveckling.

Ledorden godkänndes vid årsmötet 2024, de lyder:

USS utvecklas till en seglingsledande idrottsförening med verksamhet för alla åldrar, som ligger i framkant beträffande rekreation, trevlig samvaro, delaktighet, engagerade medlemmar och med välutvecklade anläggningar och hållbar miljö

Magnus Johannesson
Ordförande sedan 2021

Seglare vid Fyris, Jubileumsboken
100 år med Upsala Segel Sällskap 1907-2007

Boken skildrar Upsala Segelsällskaps historia sedan 1907 då sällskapet bildades.

Ett ofantligt stort jobb har gorts av Ingemar Nilsson och Stig Jansson för att framställa denna unika bok.

I kronologiskt ordning kan du följa USS sedan början på 1900-talet.

Ca 400 bilder, bl.a. unika sådana från 1800-talet visar hur kappseglingen på Ekoln utvecklats under åren.

Du kan köpa boken som kostar 200 kr på expeditionen. Intäkterna går oavkortat direkt till USS.

Bildspel 1907-2007

Om du vill ha en snabbgenomgång av vår 100 åriga historia så finns här en bildpresentation att ta del av.

Ursprungligen särskrevs Upsala Segel Sällskap men 2017 beslöt vi att i likhet med de flesta andra sällskap kalla oss Upsala Segelsällskap. Ursprungsstavningen Upsala med ett p är dock alltjämt stadigt förankrad.

Redan till 90-årsjubiléet….

Här till höger finns ett litet filmarkiv från och med USS verksamhet

Du kan se en historisk tillbakablick av USS historia med två videoinspelningar, en återspeglande en sommarseglats och den andra sammanfattar de då 90 gångna åren.

Men det händer fortfarande mycket:
2022 började vuxensegling för nybörjare som årligen avslutas med 606 Beginners Regatta.
2022 startade Froggen i Uppsala som på bara ett år blivit Swedish youth sprint cup med flera delseglingar runt om i Sverige, och nu verkar gå på export till våra granländer.

Fler filmer från och om USS kommer vart efter att läggs här.

 Håll tillgodo!

USS Aktuellt

Klubbtidningen USS Aktuellt såg dagens ljus 1978 och utkommer för närvarande med fyra nummer per år. Finns i digital form fr.o.m. 2008, resterande komplett årgångsvis i expeditionen.

USS är medlem i SSF….

…och SBU