Klubbens dokument

Här finns mycket av dom dokument som som styr klubbens verksamhet.

Ska vara tom

Policys och riktlinjer

Upsala Segelsällskap har i detta policydokument samlat riktlinjer för vad som gäller i sällskapets verksamheter, utöver vad som anges i stadgar, ordningsregler, andra avtal och dokument samt arbetsordning. Vissa delar av dokumentet återfinns även i andra dokument, bland annat i USS ordningsregler.

⇓ USS Policydokument (2022-01-18)

Integritetspolicy för Upsala Segelsällskap

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Upsala Segelsällskap, organisationsnummer: 817600-5976, adress: Skarholmsvägen 2, 75653 Uppsala är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker
inom ramen för föreningens verksamhet.

⇓ Integritetspolicy

Krishantering

Vad är en kris?
Hur ska jag larma?

⇓ Vad är en kris

Ordningsregler

USS ordningsregler innehåller polcydokument, riktlinjer för verksamheten, allmänna ordningsregler, ansvarsskyldighet och ordningsregler för hamnen, kappseglingscentrum, båthuset, varvet, kölistor, klubbhuset, klinten inkl klubbstugan, hantering av sopor, hamnvakt och aktivitetsarbete.

⇓ Ordningsregler 2022-04-12

Stadgar

Stadgar för Upsala Segelsällskap ver 2022-03-26
⇓ Stadgar

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa tidigare års verksamhetsberättelser

År

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

Årsmötesprotokoll

Här kan du läsa årsmötesprotokollen

År

2024 Bilaga 1, Bilaga2

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

Klubbinformation

Upsala Segelsällskap

Bildad 1907-05-28
Föreningsnummer 13388
Postadress Skarholmsvägen 2
75653 Uppsala
Telefon [Fast telefon saknas] 
Mobil 0702396406
E-post sekr@uss.nu
Faktura e-post kassor@uss.nu
E-post dataskydd sekr@uss.nu
Hemsida https://www.uss.nu
Bankgiro 5807-8478
PlusGiro 279847-8
Organisationsnummer 817600-5976