KLUBBHUSET

USS nya klubbhus stod färdigt 1989. Det används flitigt under hela sommarhalvåret, med allt ifrån kursverksamhet, möten, seglingsexpedition vid kappsegling till bara ett ställe att gå till och träffa andra USS:are. Under vinterhalvåret används det till kursverksamhet som förarbevis, Vhf certifikat, utbildning av nya ungdomsledare mm. Kryssarklubben har också sina klubbaftnar med olika tema och föredragshållare, dit USS medlemmar också är välkomna även om man inte är medlem i Kryssarklubben.

Är man medlem i USS kan man också hyra klubbhuset för privata arangemang vintertid.

Klubbhuset sköts av Klubbhusvärdarna som enklast nås vi mail klubbhus@uss.nu
Se USS organisation för mer kontaktuppgifter.