Aktivitetsarbete

Aktivitets arbete på klinten en senvinterdag 2022

Medlem som har hamn- och/eller varvsplats ska genomföra aktivitetsarbete
minst 8 timmar/år.
Pärm där man kan anmäla sig till aktivitetsarbete finns i klubbhuset.

I månadsmailet som skickas till alla meddlemmar, kommer också information om kommande aktivitetsarbeten och hur man anmäler sig. Månadsmailen anslås också på hemsidan.

Områdesansvarig bestämmer vad som räknas som aktivitetsarbete.
Om inte aktivitetsarbete genomföres debiteras medlemmen
800:-. Avgiften debiteras året efter det att arbetet skulle
ha utförts.