veteranskepparna

Om man är över 50 år fyllda och har varit medlem i Upsala segelsällskap så många år att ålder och antalet medlems år sammanlagt blir 75 eller mer, så tillhör man automatiskt Veteranskepparna.

Veteranskepparansvariga ordnar och organiserar olika aktiviteter som resor och andra aktiviteter som den återkommande “punchlunken”