Certifierad seglarskola

Vi är en av Svenska Seglarförbundets (SSF) certifierade seglarskolor, en klubb med en väl fungerande ungdomssektion som förutom seglarskola har en regelbunden tränings- och lägerverksamhet.

På kappseglingssidan har vi ett flertal juniorer som i unga år börjat sin karriär i klubben och sedan jobbat sig upp och numera tävlar på elitnivå.

SSF certifierar klubbar för att så många som möjligt oavsett social bakgrund i tidig ålder ska få prova på tjusningen med segling vilket för många leder till en livslång bekantskap.

Det ställs höga krav och förväntningar på de klubbar som certifieras. Handlingsplaner och målsättning  ligger till grund för arbetet. Huvudinriktningarna är sjökunskap/lek och kappsegling med tydliga kunskapsmål. Vi samarbetar i mycket med grannklubbarna Uppsala Kanotförening (UKF) och Ekolns Segelklubb (ESK).

Vi arbetar målmedvetet för att seglingen ska kännas som en trygg miljö  och följer den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
Vårt mål är att alla som deltar i klubbens aktiviteter ska känna sig trygga, vara delaktiga, känna gemenskap, trivas och ha kul!