Låna klubbåt

Klubbåtar för utlåning

20 st båtar till ditt förfogande – En medlemsförmån! – Visste du det?

Vill du som medlem segla och saknar båt? Prova på en ny båttyp? Segla med barnbarnen några timmar, eller ta med en optimist som släpjolle på semestern till familjens glädje. Här finns möjligheter!

Efter att ha uppvisat kunskaper i segling, deltagit i en genomgång hur materialet förvaras samt undertecknat ett avtal för lån av båt har medlemmar i USS möjlighet att utan extra kostnad boka och låna segelbåtar då dessa inte används i verksamheten. Båtarna får efter bokning lånas av medlemmar i USS, för dagsegling och kappsegling. Läs mer om regler för båtlån

OBS! Ungdoms-sektionens verksamhet, seglarskolor och kappsegling har alltid företräde!

Följande båtar finns för utlåning:

606
Antal båtar för utlåning: 9 st  varav 5 st är enbart för kappsegling och sektionens aktiviteter.

2 Kr

Antal båtar för utlåning: 4 st.

Optimist

7 st

606
Antal båtar för utlåning: 9 st  varav 5 st är enbart för kappsegling och sektionens aktiviteter.

2 Kr

Antal båtar för utlåning: 4 st.

Optimist

7 st

Så här går det praktiskt till att låna båt

 

OBS !

Användarkonto / Inloggningsuppgifter krävs nu för att kunna boka i systemet !!!

Anmäl i god tid till ungdom@uss.nu att du vill ha tillgång till bokningen.

Ordningsregler för båtlån ser du till höger →

 Förhållningsregler

 • Boka båten i bokningssystemet. Icke bokad båt ses som otillbörligt nyttjande av klubbens egendom.
 • Minst en USS-medlem ska finnas med ombord under seglingen.
 • Förtöj/ställ båten på ett säkert sätt på den plats du tog den på.
 • Båtarna får ej användas för övernattningsturer. Vid lån för dagsegling måste dessa återlämnas vid ordinarie hamnplats senast vid solnedgången.

  2-Krona

¨ Ta av segel och RULLA dom, lägg in på resp. hylla

¨ Ställ roder och centerbord i rätt fack i boden

606

  ¨ Segel ska vara kvar i båten. Storseglet ska sitta kvar på bommen.

  ¨ Rulla från toppen och fäst med beslagsband runt bommen. Focken rullas och

  läggs in under däcket, OBS! Vik inte focken.

  ¨ Spinnaker packas i korgen och läggs in under däcket.
  Om den är blöt ska den hängas upp i garaget.

  ¨ Rodret ska sitta kvar på akterspegeln.

  ¨ Töm båten på skräp, grus och vatten.

  ¨ OBS! Lyft på durkarna och torka torrt!

  ¨ Sätt på kapellet och se till att det är helt och att alla stroppar är hela.

  Vid skada

  Anmäl om något har gått sönder, saknas eller behöver justeras i bokningssystemet. Ta bilder på skadan och kontakta alltid båtansvarig. Egenvållade skador och/eller ev. självrisker betalas av den som lånar. Var därför noga med att kontrollera båten innan ni ger er ut så att

  ni inte blir ersättningsskyldiga för en icke rapporterad skada som någon annan har

  förorsakat. Vid uppkommen skada förväntas ni att vara delaktiga i reparationen/återställandet av eventuella skador så snart som möjligt för att minimera ev. stillestånd. För

  övrig information se även USS Generella ordningsregler för lånebåtar

  Ordningsregler för nyttjande av lånebåtar

  Efter att ha uppvisat kunskaper i segling, deltagit i en genomgång hur materialet förvaras samt undertecknat ett avtal för lån av båt har medlemmar i USS möjlighet att utan extra kostnad boka och låna segelbåtar då dessa inte används i verksamheten. Båtarna får efter bokning lånas av  medlemmar i USS för dagsegling och kappsegling. Nyttjande av båt utan att ovanstående är uppfyllt ses som otillbörligt nyttjande av klubbens egendom och misskötsamhet av klubbens riktlinjer. Eventuella disciplinära åtgärder hanteras av USS styrelse. Misskötsamhet kan leda till avstängning från klubbens verksamhet. Båtarna är försäkrade av USS, men egen vållade skador och/eller ev. självrisker betalas av den som lånar. Tänk på att ta väl hand om båtar och utrustning, eftersom det är klubbmedlemmars frivilliga arbete som möjliggör att de finns och fungerar. Upptäcker ni fel eller brister måste dessa ovillkorligen anmälas i  bokningssystemet. I avtalet ingår att man som nyttjare förväntas vara med och hjälpa till med båtvård, sjö- och torrsättning. Detta arbete ingår inte i den ordinarie arbetsplikten som gäller alla USS medlemmar.
  OBS! Klubbens båtar skall i första hand användas i verksamheten. Inplanerade bokningar kan strykas utan förvarning om antalet besökare under klubbens aktiviteter kräver flera båtar.

  OBS! Gäller ej båt 806, 807 och 831 om de ämnas vara med på kvällskappseglingar eller andra regattor. Undvik därför att boka båt under alla tisdagar och torsdagar mellan kl 16-21 under maj-juni samt under augusti till och med september. Båtarna används även under sommarkurserna så även under denna period kan icke bokade båtar rekvireras in av ungdomssektionen i de anser sig vara i behov av båten.


  USS lånebåtar
  2krona Båtansvarig 2krona, ungdom@uss.nu 

  Segelnr Anm
  687 Lämplig för lätta besättningar
  725  
  913  
  933
   


  606 Båtansvarig 606, kapps@uss.nu

  Segelnr  Anm
  418 Ska ligga i sjön. Primär utlåningsbåt
  434 Ska ligga i sjön. Primär utlåningsbåt
  613 Ska ligga i sjön. Primär utlåningsbåt
  291
  Ska ligga på trailer
  475
  Ska ligga på trailer
  806 Kappseglingsbåt. Ska ligga på trailer. Har 80släp
  för transport till regattor på annan ort.
  807 Kappseglingsbåt. Ska ligga på trailer. Har 80släp
  för transport till regattor på annan ort.
  831 Kappseglingsbåt. Ska ligga på trailer. Har 80släp
  för transport till regattor på annan ort.