Projekt Skarholmen

Projekt Skarholmen
Arbete pågår i tre olika men sammanhängande delar; planarbete, nya hamnkontrakt och båtsamverkan.
Direktivet för planarbetet har beslutats i kommunstyrelsen och nu fortsätter dialoger om Skarholmens framtida utformning. USS har varit aktiv i kontakterna med kommunen och framfört
krav och synpunkter som rör vår verksamhet vid flera olika tillfällen. Ledande politiker har visat intresse för båtklubbarnas verksamheter. Kommunen har börjat samla in synpunkter från uppsalaborna och andra intressenter. USS kommer att få del av synpunkterna så snart de sammanställts. I dagsläget finns frågor där vi har olika ståndpunkter, inte minst gällande säkerhetsfrågor, men vi fortsätter att hävda våra synpunkter utifrån professionella båtlivserfarenheter.

Arrendekontrakten är en sammanhängande del med planarbetet, men en juridiskt fristående handling när det gäller tider, ekonomi, villkor för mark, anläggningar och vatten mm. Från USS hävdar vi sambanden mellan hamn- och varvskontrakten. I överläggningar har vi inledningsvis diskuterat gemensamma inriktningspunkter inför kommande avtalsförhandlingar. USS förbereder nu olika förhandlingsunderlag och argument. Båtsamverkan mellan klubbarna vid Skarholmen i gemensamma och övergripande sjölivsfrågor och särskilt frågorna kring Skarholmen har inletts och fortsätter.

USS Arrendegrupp bereder frågor och har överläggningar med representanter från kommunen och

båtklubbarna. Arrendegruppen tar gärna emot idéer och synpunkter via mailadress arrende@uss.nu
Information om det fortsatta arbetet sker fortlöpande i månadsbrev, på medlemsmöten, hemsidan eller på annat sätt när så behövs.

Nedan finns en länk till Uppsala kommuns informationssida om Skarholmens utveckling.

LÄNK