Farleden genom Erikssund är avlyst från 18 september – 2 oktober pga rivning av gamla bron. Om Uppsalabåtar ännu inte hunnit hem då så kan det bli problem med deras upptagning. Det blir även avlysning vid nya Tullgarnsbron samma tid.

Länkar till notiserna:

https://ufs.sjofartsverket.se/Current/NoticeDetails?notice=17791&from=search

https://ufs.sjofartsverket.se/Current/NoticeDetails?notice=17737&from=search

Erikssundsbron.jpg