Hej USSare.

Här kommer månadsmailet för augusti.

Hamnen:
Det har regnat mycket och vattenståndet i Ekoln är högt. Därför så kan det vara lämpligt att du kontrollerar så att förtöjningarna inte blivit förkorta. Näckrosorna har vuxit under sommaren och några behöver rensa på sin hamnplats.

Kappsegling:
Kvällskappseglingar på tisdagar med start kl 18.30 pågår till och med 12:e sep. Banan runt fasta märken anslås utanför klubbhuset mot sjön. Som vanligt krävs ingen föranmälan, bara att komma ut på sjön och delta. Fika med samvaro i klubbhuset efter målgång.

 Frog Ocean Sprint Race
Den 2-3 september genomförs Frog Ocean Sprint Race på Ekoln söder om Uppsala. Det är en kappsegling för ungdomar i åldrarna 12 till 18 år och formatet är sprint som är en snabb och rolig tävlingsform med korta race där besättningarna turas om att segla de åtta båtarna. Ett race tar 10-15 minuter jämfört med 40 till 50 minuter för en ”vanlig” kappsegling. Formatet är populärt och i år kommer hela 24 besättningar från olika klubbar i Sverige. Det kan jämföras med förra årets kappsegling som lockade 12 besättningar.

 Kappseglingen sker i direkt anslutning till Upsala Segelsällskaps anläggning på Skarholmen och det finns goda förutsättningar att följa kappseglingarna från land.

 Klinten:
Lördag och söndag den 2 och 3 september är det arbetsdagar på Klinten.

Det som behöver göras är skrapnings- och målningsarbeten på våra byggnader samt en del snickeriarbeten. Vi behöver även röja och förbereda slänten bakom verkstadsbyggnaden för framtida plantering samt diverse underhåll.

 Ingen anmälan behövs och ni tar er ut med egen båt.
 Vi börjar 09:30 på lördag 2 september.

Rune Larsson

070-635 45 00

Varvet:
Utsättning av vaggor mm: Lördagen den 16 september kl 10.00.
Obligatorisk närvaro för de som har materiel på varvet.
Torrsättnings dagar:
Kvarter 6 och 7 den 23 september
Kvarter 5 och 8 den 24 september
Kvarter 1,2,3,4 den 29 september
Kvarter 1,2,3,4 den 30 september
Kvarter 1,2,3,4 den 1 oktober
Kvarter 8 den 8 oktober
Tider finns på anslagstavlan på varvet någon vecka innan torrsättningen.

Tips vid avmastning
vara förberedd när det är din tur vid kranen
ha alla vant lite lossade, på vissa båtar kan man lossa och knyta in vanten till masten innan man kommit till mastkranen.
när du kommer till mastkranen kontrollera vilka som ligger i kön före dig, det lönar sig också att vara beredd att ställa upp till om någon behöver hjälp.
stressa inte master är stora tunga och långa, det kan lätt hända olyckor.
Stressa inte heller andra, det skapar inget bra klimat i klubben.

Tips vid torrsättning
Kom upp med båten till varvet med båten en halvtimme innan ditt planerade lyft.
Troligen är det bäst att lägga till kring mastkranen, och sedan förhöra sig om hur tidsschemat är.
Någon dag innan, ta fram uppgifter på hur vaggan stöttorna var inställda från föregående varvsperiod, sänk stöttor 4-5 cm under det måttet.
Om du har pallning te x. under kölen kontrollera dina noteringar och foton hur det var pallat (se “Tipps vid sjösättning”)
Ha en lång lina säkert fastsatt i fören för att guida båten under lyftet.
Var beredd på att både tider och turordning kan ändras pga. oförutsedda händelser.
Kontrollera att markering för var slingen ska sitta finns kvar.

Ungdom:
Kvällsträning för juniorer har också börjat igen.
Tisdagar och torsdagar:
Träningarna brukar gå till så här:
Vi träffas vid ungdomsboden 17:30 för genomgång och riggning av båtar, kvällen avslutas cirka 20.00.

Vuxenseglarna:
Till alla onsdagsseglare

Onsdags seglingarna har börjat igen som vanligt samlas vi 17.30 och börjar rigga båtar.

Senaste informationen finns som vanligt också på ussvebb.nu