Hej USSare.

Våren ska komma sägs det även om det ska vara minusgrader dom kommande nätterna. Sjösättningen närmar sig och hamnen är redo att ta emot båtarna. Även hamnvakten kommer igång i och med det. Nedan så finns lista över vakt fram till och med maj.

Klinten:
Utläggning av flytbryggor på Klinten lördagen 20 april.
Jag behöver några till hjälp med att lägga ut flytbryggorna på Klinten. Dessutom skall reparerade flytbryggor som ligger vid flottsund sjösättas och lastas med sand till badstranden, bogseras tillbaka till Klinten där sanden skall lastas av. Eventuellt behövs det hjälp även på söndagen.

Vi träffas i klubbhuset på Skarholmen kl. 09:00.

Anmälan till klinten@ussvebb.nu

Rune Larsson 070 635 45 00

Varvet:
Sjösättningstiderna finns nu uppsatta på varvet, Dagarna ser du nedan.
Tipps: på hemsidan under ”Verksamhet/varv” så finns några punkter som kan vara bra att kontrollera och tänka igenom inför sjösättningen.

Kvarter 1-2-3-4 den 26 och 27 april
Kvarter 8, 28 april (ni som ligger på Kvarter 8 har fått specifik information)
Kvarter 6-7, 4 maj
Kvarter 5 och 8, 5 maj.

Varvsstäd den 16 maj kl. 17.00, obligatoriskt för de som har materiel på varvet.

Aktivitetsarbeten på varvet:
Det behövs några funktionärer till under sjösättnings dagarna. 26 april och den 5 maj
Gräsklippning på varvet under sommaren.
Kontakta Varvsansvarig för mer info.

Valberedningen:
Vi söker fortfarande någon som kan ta över som hamnchef. Tanken är att denne ska kunna gå parallellt med avgående och på det sättet lära sig och få erfarenhet. Kontakta valbered@ussvebb.nu om du är intresserad.

Seglingskurser 2024
Det finns fortfarande några platser kvar på sommarens kurser.
Information och anmälan på USS hemsida.

Det blir seglarskola 8-15 år vecka 25,26 & 29
Vuxenkurs nybörjare 16 år+ vecka 27 & 28
Optimistläger 7-12 år vecka 32
Även i år anordnar vi Vattenskoj vecka 30 & 31

Miljö:
Ni som målar era båtar i år ska välja en hård och biocidfri båtbottenfärg. Biocidinnehållande bottenfärg är förbjuden i Mälaren och så kallade ”blödande” eller ”polerande” färg som gör det svårt för organismer att fästa på båtbotten, är inte tillåtet på varvet eftersom det färgar och kan förstöra bärremmar och missfärga andras båtar vid sjösättning och upptagning. Blödande färger förorenar även sjön när båten används och marken på varvet då fina färgpartiklar släpper när båten spolas och tvättas efter upptagning. Miljöförvaltningen kan komma att kontrollera bottenfärger, vilket kan innebära konsekvenser för klubben. Som båtägare är du själv ansvarig för att båten har rätt färg. Om ni/du är behöver råd/tips för att skrapa eller måla båten, är ni välkomna att höra av er till Helena Fornstedt och Åsa Hagström; miljo@uss.se .
Läs mer på hemsidan under Verksamheter/Miljö i hamn och varv.

Bas-K:
Under 2024 så kommer vi att behöva få alla medlemmars personnummer i systemet. Anledningen är att det idag finns flertalet dubbletter i Bas-K, och för att säkerställa det så behövs en säker id. Båtunionen och Bas-K uppfyller GDPR.
Enklast kompletterar du själv dina uppgifter i Bas-K via ”Min sida” och ”Begär ändring av uppgifter” (glöm inte spara knappen) inloggningslänk finns på hemsidan under medlems info/Bas-K medlemsinloggning/
Har du kontrollerat att du förutom person nr har rätt uppgifter finns i systemet?

Hamnen:

Väntar nu bara på båtarna. Det är mycket vatten i Ekoln så det kan vara bra att titta till sin hamnplats.

Hamnvakt:

Det kan vara bra att tänka på att när båtarna börjar komma till hamnen börjar också vårt gemensamma ansvar att nattetid vakta vår fina hamn och våra fina båtar. Uppgifter om just din nattvakt har gått ut i samband med att vaktpasset bokats, och påminnelse skickas också ut via både mejl och sms. Man kan också gå in i Bas-K och där se vilken natt man är bokad på. I klubbhuset finns sedan en pärm med mer information om regler och rutiner för hamnvakten.