Hej USSare.

Här kommer månadsmailet för september.

Eriksundsbron:
Farleden under bron vid Eriksund är avlyst 18 september – 2 oktober för all fartygstrafik pga rivningsarbeten.
Informationen hämtad från sjöfatsverket

Varvet:
Påminnelse om utställning av vaggor lördagen den 16 september kl. 10.00.
Närvaro obligatorisk för de som har materiel på varvet!

Aktivitetsarbete varvet
Dags för upptagning av båtar.
Då behöver vi hjälp på varvet vid upptagningen.
De dagar vi behöver hjälp är:
23 september
24 september
29 september
30 september
1 oktober
8 oktober
Anmäl till varvschefen Göran Bohlin; mail g.bohlin@telia.com, eller sms 0705-170716.

Välkomna till varvet
Göran

Klubbhuset
Aktivitets arbete! Den 30 september klockan 09.00 har vi storstädning av klubbhuset

Vill du vara med? kontakta klubbhus@ussvebb.nu
Mvh Eleonore B

Medlemsmöte
Den 15 november är det dags för det ordinarie höst medlemsmötet. KL 19:00 träffas vi i klubbhuset
Mer information i nästa månadsmail

Projekt Skarholmen
Arbete pågår i tre olika men sammanhängande delar; planarbete, nya hamnkontrakt och båtsamverkan.
Direktivet för planarbetet har beslutats i kommunstyrelsen och nu fortsätter dialoger om Skarholmens framtida utformning. USS har varit aktiv i kontakterna med kommunen och framfört
krav och synpunkter som rör vår verksamhet vid flera olika tillfällen. Ledande politiker har visat intresse för båtklubbarnas verksamheter. Kommunen har börjat samla in synpunkter från uppsalaborna och andra intressenter. USS kommer att få del av synpunkterna så snart de sammanställts. I dagsläget finns frågor där vi har olika ståndpunkter, inte minst gällande säkerhetsfrågor, men vi fortsätter att hävda våra synpunkter utifrån professionella båtlivserfarenheter.

Arrendekontrakten är en sammanhängande del med planarbetet, men en juridiskt fristående handling när det gäller tider, ekonomi, villkor för mark, anläggningar och vatten mm. Från USS hävdar vi sambanden mellan hamn- och varvskontrakten. I överläggningar har vi inledningsvis diskuterat gemensamma inriktningspunkter inför kommande avtalsförhandlingar. USS förbereder nu olika förhandlingsunderlag och argument. Båtsamverkan mellan klubbarna vid Skarholmen i gemensamma och övergripande sjölivsfrågor och särskilt frågorna kring Skarholmen har inletts och fortsätter.

USS Arrendegrupp bereder frågor och har överläggningar med representanter från kommunen och

båtklubbarna. Arrendegruppen tar gärna emot idéer och synpunkter via mailadress arrende@ussvebb.nu
Information om det fortsatta arbetet sker fortlöpande i månadsbrev, på medlemsmöten, hemsidan eller på annat sätt när så behövs.

Kappsegling:
Kvällskappeglingar på tisdagar med start kl 18.30 pågår till 12:e sep. Öppen för alla, bara att komma ner och ge sig ut på sjön. Bana runt fasta märken som anslås mot sjösidan utanför klubbhuset. Poängberäkning enl SRS. Fika i klubbhuset efter.
Nybörjarsegling för vuxna på onsdagkvällar fortsätter fram till den 13:e sep.

4:e och sista deltävlingen i allsvenskan sker i Strängnäs 15-17 september. Vi håller som vanligt tummarna för USS-laget. Direktsänds som vanligt på Youtube. Riktigt bra TV-underhållning! Hitta länk på svensksegling.se

Glöm inte att reservera 15:e oktober då årets Klubbmästerskap genomförs i ett samarrangemang med ESK. Båda klubbarna korar sina respektive klubbmästare. Formatet blir sprintsegling med växelvis Tvåkrona och 606.

Oktoberfest
Lördag den 21 oktober är det dags för USS oktoberfest igen. Anmälan till klubbm@ussvebb.nu