Här kan du se vilka dagar och tider USS expedition har öppet.
Idag kan man göra mycket via USS hemsida. ussvebb.nu
Där kan du te x. hämta ansökan för medlemskap, hamn/varvsplats samt uppsägningar av dessa.
Är du medlem i USS kan du logga in vårt administrativa system, Bas-K och själv uppdatera många av dina uppgifter.
Länkar och instruktioner finns på ussvebb.nu under Medlemsinfo.

Mars
• Onsdag 20/3 19:00 – 20:00
April
• Onsdag 24/4 19:00 – 20:00
Maj
• Onsdag 15/5 19:00 – 20:00
• Onsdag 29/5 19:00 – 20:00
Juni
• Onsdag 15/6 19:00 – 20:00
• Onsdag 29/6 19:00 – 20:00
Juli
• Stängt hela månaden
Augusti
• Onsdag 14/8 19:00 – 20:00
• Onsdag 28/8 19:00 – 20:00
September
• Onsdag 25/9 19:00 – 20:00
Oktober
• Onsdag 9/10 19:00 – 20:00
November
• Stängt hela månaden
December
• Stängt hela månaden