Fyrisån tillfälligt avlyst
lördag 13:e maj kl 12-14
mellan Flottsund och Ultuna
May 13 2023
Tillfällig avlysning
Head of Fyris
Tävlingen brukar samla mellan 50 till 75 roddare från olika klubbar i Uppsala- och
Stockholmsområdet är. Tävlingen är ett sk head-race, vilket innebär intervallstart och att
båtarna tävlar mot klockan. Start sker vid Flottsund, från ca kl 13.00, varför målgång vid
Ultuna beräknas från ca kl 13.10 och framåt, hur länge vi håller på beror på antalet
deltagande båtar, men så fort tävlingen är klar släpper vi på avspärrningarna. Vi räknar
att ha båtar på vattnet från kl 12 till 14. Innan start kommer alla båtar samlas nedströms
Flottsundsbron.
Vid frågor, kontakta UARS ordförande: ordforande@uars.se
Uppdaterad information kommer läggas ut på UARS hemsida: www.uars.se

Fyrisan-avlyst-13-maj.jpg