På söndagen 15/10 genomfördes årets sista segeltävling, Sedan några år tillbaka har USS och ESK genomförs KM som en sprint tävling där bägge klubbarna korar sin klubbmästare. Denna tävling har sakta men säkert dragit till sig fler och fler besättningar. I år var det 20 lag som kom till start. De flesta lagen bestod av 2 personer men vissa valde att segla med en styrman och 2 gastar. Tävlingen genomförs med 2KR från ESK och 606or från USS, där man seglar båda båttyperna och sedan läggs resultaten ihop. Det var 18 seglingar planerade, och det började bra med korta race på 10–15 minuter vilket var den planerade tiden för att hålla schemat. Men efter 6 seglingar tilltog vinden och för att inte utsätta deltagarna för onödiga risker, valde tävlingsledningen att de 7 besättningar som hitintills lyckats bäst fick segla final.

Klubbmästare för USS blev Johan Virhammar och Lotta Albihn

Klubbmästare för ESK blev Oskar och Sixten Rös

Det blev ingen juiorklubbmästare för USS efter som det endast var 2 juniorbesättningar och det krävs 3 besättningar för att att kora en juniormästare.

Här kan du se hela resultat listan

Bilder: Länk
Länken finns kvar i ca en månad, bilderna är fria att ladda ner för privat och föreningars bruk.

Oskar och Sixten Rös

Johan Virhammar och Lotta Albihn

KM-USS-ESK-2023-post.jpg