Här kommer månadsmailet för november.
Med det regn och rusk som varit sista tiden, varför inte ha lite trevligt och komma på medlemsmötet 15 nov och eller till Luciapuben 9 december?

Medlemsmöte:
Den 15 november är det dags för det ordinarie höst medlemsmötet.
KL 19:00 träffas vi i klubbhuset
Prisutdelning av USS vandringspriser
Efter medlemsmötet och fikat kommer Andreas Melén att föredra hur Den nystartade Frog Ocean Sprint Race som hade premiär på Ekoln 2022 utvecklats, och på bara 2 år vuxit till en nationell cup och som nu även verkar vara på export till våra grannländer.
Klubben bjuder på fika med bullar i pausen.

Luciapub:
Luciapub med litet Julbord
9 december kl18:00 225Kr en dryck (starkare) ingår
Den traditionella luciapuben är i år utökad med ett litet Julbord.
Sista anmälningsdag 3 december
Anmälan via länken nedan
https://forms.gle/JEq5iuLmwACGCwT39

Miljö:
Nytt för i år är att Transportstyrelsens ställer krav på avfallshanteringsplan för hamnar med fritidsbåtar; Transportstyrelsen föreskrift och allmänna råd om mottagning av avfall från fritidsbåtar TSFS 2023:12

Under medlemsmötet den 15 november 2023 kommer vi att berätta hur styrelsen arbetar med klubbens avfallshanteringsplan.

I vår planerar vi för att inleda ett medlemsmöte med ett samråd om vår avfallshanteringsplan. Till samrådet kommer även andra berörda att bjudas in, t.ex. kommunen. Det kommer då att finnas möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och förslag på ändringar. I samband med att Miljöförvaltningen gör inspektion under sommarhalvåret, kan justeringar av avfallsplanen komma att göras utifrån det som framkommit vid medlemsmötet och miljöförvaltningens tillsyn.

Varvet:
Kontroll av märkning av master och vaggor/stöttor samt låsning av stegar kommer att ske inom kort.
Vid laddning av batteri märk upp att laddning pågår, laddning får ske högst under ett dygn.

Hamnvakten:
Som förra året kommer det att vara möjligt att boka vakt natt genom Bas-K, Vakt Bokningen kan ske från 12:00 nyårsdagen. Mer information och länkar kommer att skickas ut i december.

Klinten:
Klinten är nu efter sista arbetshelgen lagd till en välförtjänt vila. Någon gång i maj väcker vi upp vår fina klubb ö igen.

Hamnen:
I hamnen kommer upprustning av bryggor att ske under vinterperioden.