Vårens program är nu klart och består av

Segla till Svalbard
Måndag 15 januari
Vi inleder vårens program med att Henrik Borg beskriver en 4600 NM segling
från Västerås till Svalbard och hem igen under 3 månader sommaren 2023. Henrik
kommer att prata om planeringen, förberedelserna, resan och upplevelserna
tillsammans med familj och vänner ombord på Dehler 74 Rosa Parks.

Segla i Medelhavet
Måndag 12 februari
Kretsens långseglare, Hans Pierrou, kommer att berätta om segling i
Medelhavet. Vi får säkert också höra om seglingen dit och hem. Hans och Ulla
Pierrou seglade ut 2017 och angjorde Skarholmen igen 2021, efter 5 år till
sjöss.

Marinmotorer
Måndag 11 mars
Tommy Källberg, mångårig medlem i Västkustkretsen, kommer till oss för att
prata om marinmotorer. Vi kommer att få tekniska tips, höra om olika
felkällor, få goda råd om underhåll och skötsel m.m. Visserligen vill vi ju
segla så mycket som möjligt, men maskinen bara måste fungera!

Väder till sjöss
Måndag 15 april
På sjön är vi beroende av vädret på ett helt annat sätt än på land. Den
erfarne meteorologen och båtägaren Stefan Bergman förklarar hur väder och vind
fungerar, vilka mekanismer som ligger bakom och hur det kan påverka vårt
båtliv.

Informationen finns också på hemsidan under Programverksamheten:
https://www.sxk.se/uppsala-roslagskretsen/varens-program-2024

Alla programkvällar börjar kl 19.00 i USS klubbhus på Skarholmen och håller på
till 21.00. Ingen föranmälan behövs.
Vi bjuder på fika och tar inte någon entreavgift!
Till USS klubbhus på Skarholmen kan man ta sig med buss nr 11, hållplats
Lyssnavägen, och promenera sista biten från Granebergsvägen.
Påminnelse via e-post, för de som lämnat sin adress, kommer som vanligt före
varje tillfälle.

Välkomna!

Swanthe Lindgren och Jan Simonson
Program- och utbildningskommittén,
SXK Uppsala-Roslagskretsen

sxk_logo_sta_gul.jpg