Texten nedan nedan kommer från Svenska båtunionens sida.
Det är inte så många i USS detta berör men om du te x. inte kan logga in med Bank-id i Bas-K beror det troligen på att hela eller delar av ditt person-nr saknas.
Längst ned i denna text kan se hur du själv kan registrera ditt person-nr I USS policy dokument på hemsidan kan du läsa mer om policy-Personlig integritet

Nedan Klipp från Båtunionen__________________
Obligatoriskt med personnummer vid registrering i BAS
2023-11-01
Från och med 2025 kommer det att vara obligatoriskt med personnummer på alla båtklubbsmedlemmar registrerade i BAS. Anledningen är att säkra och förenkla för användarna.

Båtriksdagen 2023 beslutade om att personnummer blir obligatoriskt i BAS från och med 1 januari 2025. Anledningen till detta är att vi behöver stärka den personliga integriteten i BAS. Det har förekommit att olika personer blandats samman i registret men framför allt att en och samma person finns registrerad med olika identiteter i BAS. Detta är inte acceptabelt. Personnummer kommer endast att behandlas av registeradministratörer, medlemmarna kommer inte att kunna se varandras personnummer i BAS.

Det finns flera fördelar med säker identifiering som till exempel koppling mot SPAR eller liknande för automatisk hämtning av adress vid registrering samt central adressuppdatering när personer byter adress. BAS-användare kan också logga in och identifiera sig med bra och enkla appar som till exempel BankID. Men innan vi är där måste vi se till att hjälpas åt med att samla in personnummer så att det inte blir för betungande. Vi är medvetna om att det finns undantag som behöver hanteras som till exempel personer som inte har svenskt personnummer och organisationer som behöver registreras i vissa fall. Det kommer att kunna hanteras innan obligatoriet träder i kraft.

Slut på klippet från Båtunionen

I klubben kan ni redan nu kontrollera stadgar och policys om de behöver justeras för att behandla personnummer för era medlemmar. Om det inte finns några hinder så börjar ni med att registrera personnummer på alla nya medlemmar. För att underlätta att få in uppgifter för redan registrerade medlemmar så bör ni aktivera ”Tillåt registrering av uppdateringar”. Se till att alla medlemmar har användarkonto i BAS och be sedan era medlemmar att själva komplettera med personnummer via ”Min sida”.