USS har som en av 30 idrottsföreningar tilldelats stipendium ur Tore A Jonassons stiftelse.
Tore A Jonassons Stiftelse instiftades 2015 och samarbetar med Riksidrottsmuseum och Riksidrottsförbundet.
Idrottsstipendierna från stiftelsen delas ut till föreningar som tar tillvara på engagemang, är välkomnande och erbjuder en verksamhet för en bred målgrupp. Årets stipendier fokuserar på idrottsföreningar som utvecklat sin verksamhet för att möjliggöra ungas delaktighet och engagemang i föreningen. Särskild vikt läggs vid föreningar som erbjuder unga att bli ledare och som ger de unga ledarna möjlighet att utvecklas i sin ledarroll.

Stipendieutdelningen kommer att ske lördag den 17 februari på Riksidrottsmuseum, Stockholm