Ekolns segelklubb inbjuder

till

Seglarskola för vuxna
Här är inbjudan till en grundkurs för vuxna medlemmar i början av säsongen 2023.
Tanken är att vi ska starta sommaren tillsammans. Sedan kan man låna klubbens båtar och segla och
träna vidare på det man lärt sig under grundkursen, medan det är färskt, på sommaren som följer. Vi
har seglarkamrater som vill ha lite mer vind i seglen och utveckla förhållandet till vinden, båten och
vattnet. Det här är för dem.
På hösten kan vi köra onsdagkvällar för vuxna. Det är en kul möjlighet att segla tillsammans och prata segling vid
kvällsfika efteråt, för alla medlemmar som vill träna segling under ordnade former. Vi hoppas på en varm september.
Deltagaravgifterna är låga eftersom det endast är öppet för medlemmar. Seglarskolan ingår i
klubbens medlemsaktiviteter. Som medlemmar räknas medlemmar i ESK. Medlemmar i våra
grannklubbar USS och UKF inbjuds också.
Grundkursen i segling innehåller grunderna i segling ; kryss, medvind, lättvind, hårdvind, segla
ut och lägga till, Under onsdagkvällar före midsommar går vi igenom grunderna i segling.
Naturligtvis seglar vi och prövar teorierna i vattnet. Vi seglar med ESKs tvåkronor. Det är de
tvåmansjollar som klubben äger och som medlemmarna kan låna. Efter genomgången kurs skall
man kunna hantera och låna en båt i vackert väder. För att tillgodogöra sig de nya färdigheterna, är
det bra om, man kan träna mera på egen hand efter kursen. Endast 1800 kr för hela kursen.
Förslag på datum 2022 17/5, 18/5, 24/5, 31/5, 7/6, 10/6, 17/6, 21/6 Ca tid; onsdagkvällar 18-21 och
lördagar 10-15. Datum kan komma att ändras, framförallt de heldagar jag föreslagit.

Anmälan. Skall göras via mail till mailadressen seglarhinrik@gmail.com Alla ändringar och
tillägg skickar jag på mail till de mailadresser som jag fått i anmälan. Om du anmäler flera personer
ge mig alla mailadresser. Först till kvarn har förtur, antalet båtar är begränsat.
Deltagaravgifter för grundkursen 2000 kr. Inbetalas till Esk bankgiro 5136-5211 ange vid inbet
vilken aktivitet det avser och vilken klubb du är medlem i.
Alla medlemmar är välkomna, den som inte är medlem är välkommen att bli det.
Ledare. Kurserna leds av Hinrik Nyberg samt någon mer. Fler ledare behövs, om du är intresserad
hör av dig. Mailadressen är seglarhinrik@gmail.com
Seglarhälsningar ESK/ Hinrik Nyberg