Fyrisån tillfälligt avlyst lördag 18:e maj kl 13-15 mellan Flottsund och Ultuna 

Tillfällig avlysning 

Med anledning av roddtävlingen Head of Fyris, arrangerad av Uppsala akademiska roddarsällskap, har Länsstyrelsen Uppsala län beslutat att avlysa vattenområdet Fyrisån för övrig båttrafik under lördagen den 18 maj 2024 kl. 13.00-15.00.

Det avlysta området begränsas i norr i Ultuna vid koordinaten 59°48.9’N 17°40.2’E och i söder vid Fyrisåns mynning vid 

koordinaten 59°47.2’N 17°39.7’E. 

Avspärrningar kommer att göras med bojar som läggs över ån, området visas även på kortet bredvid. Länsstyrelsens beslut fattades 2024-03-18 och har diarienummer 894-2024. 

Head of Fyris 

Tävlingen samlar mellan 50 och 75 roddare från olika klubbar i Sverige. Tävlingen är ett head-race, vilket innebär intervallstart och att båtarna tävlar mot klockan. Start sker vid Flottsund, från ca kl 14.00, målgång i Ultuna beräknas från ca kl 14.15 och framåt, hur länge vi håller på beror på antalet deltagande båtar, men så fort tävlingen är klar släpper vi på avspärrningarna. Vi räknar med att ha åtar på vattnet från kl 12 till 15.30. Innan start kommer alla båtar att samlas nedströms Flottsundsbron. 

Vid frågor, kontakta UARS ordförande: ordforande@uars.se