Medlemsmöte: 15 maj
Information för nya medlemmar 18:00- 19:00
19:00 – 21:00 Samråd
På mötet informeras om klubbens aktiviteter, nya medlemmar är speciellt välkomna.
I arbetet med de nya regler som gäller från och med i år kommer vi att ha samråd angående den miljöplan som är under införande.
Det blir information om utplacering av kärl för farligt avfall. Sugtömningen av porta potti, och hamnens miljöstation. Det kommer att sättas upp nya anslag kring detta.